Биоикономиката в ЕС заема важно място в целите на ОСП след 2020 г.

Биоикономиката в ЕС заема важно място в целите на ОСП след 2020 г.

Прилагането й в селскостопанското производство създава нови възможности за бизнес

 

Биоикономиката ще играе решаваща роля за осъществяването на програмата за екологичен и климатичен неутралитет на Европейския съюз. Селскостопанският сектор не е изключение и поне половината от деветте цели на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. са пряко свързани с тази концепция, пише Херардо Фортуна в euroactiv.com.

 

Наскоро актуализираната стратегия за биоикономика сега разглежда повече концепцията за кръговата икономика като цяло, а не самото повторно използване на енергия, с цел да се засили и мащабира и без това жизненият европейски сектор, основан на биологична основа, продължава авторът. Аргументите, изложени от Х. Фортуна: Изолация на домовете, производство на биопластици, производство на органични торове от отпадъците, прилагането на биоикономиката в селскостопанското производство създава нови възможности за бизнес, осигурява допълнителен доход на земеделските производители и повишава тяхната конкурентоспособност. Но също така биоикономиката засилва ролята на селскостопанския сектор в грижата за околната среда и опазването на биологичното разнообразие.

 

Европейската комисия и държавите-членки възнамеряват да използват концепцията за биоикономиката като инструмент за постигане на политически приоритети в основата на новата водеща политика за опазване на околната среда на блока, що се отнася до селското стопанство.

 

Изказвайки се пред комисията по земеделие на хърватския парламент в Загреб, еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски заяви, че биоикономиката е чудесна възможност за селското стопанство и земеделските стопани да играят критична роля за постигането на успех на европейското зелено дело. „Ако искаме да декарбонизираме икономиките си, ще трябва да произвеждаме повече биомаса, за да произвеждаме енергия и биологични материали и химикали“, каза той.

 

На миналия декемврийски съвет на ЕС Войчоховски подчерта, че ползите, които може да донесе биоикономиката, са напълно в съответствие с ОСП и могат да допринесат за постигане на политическите приоритети на Зелената сделка.

 

По отношение на практическата страна на стратегията за развитие, членът на Комисията се съсредоточи върху прилагането на междусекторния, съгласуван и цялостен подход, но също така и върху териториалното измерение, което е от решаващо значение за биоикономиката.

 

„Ролята на политиците на национално, регионално и местно ниво е много важна, за да се гарантира развитието на местни вериги на стойност, но в рамките на глобална стратегическа рамка“, каза той.

 

Според полския комисар насърчаването на тези вериги на стойност, в които първичните производители са интегрирани изцяло и ефективно, е още едно условие за постигане на целите за създаване на по-умели работни места и иновативно ноу-хау на ниво първично производство.

 

Биоикономиката също е изрично посочена като част от деветте цели на ЕС и чрез национални стратегически планове, определени в предложената ОСП, всички държави-членки ще очертаят как искат да изпълнят тези 9 цели в целия ЕС, включително насърчаването на биоикономиката, използвайки ОСП инструменти. Предложеният нов модел на доставка е възможност за държавите-членки да разработят персонализирани и по-ориентирани към резултатите интервенции в тази област“, ​​е мнението на Войчеховски.

 

Източник: Практично земеделие