Бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020г. – разговор в предаването „Бизнес Темите“ по ТВ Европа

Бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020г. – разговор в предаването „Бизнес Темите“ по ТВ Европа

  • Дебатът „ОСП след 2020 – Изборът на България“ в развитие
  • Въпросникът за публично национално обсъждане на ОСП след 2020, който заинтересованите страни попълват online на BCAP.bg
  • Представените позиции по ОСП на други държави-членки в ЕС
  • Предстоящата на 7 юли конференция в Брюксел

Темите на разговора на Предсeдателя на Институт за агростратегии и иновации Светлана Боянова с Николай Лефеджиев в предаването „Бизнес темите“ по Телевизия Европа.