Земеделската група от Триморския регион се обяви против предложената схема за таван на директната подкрепа в ОСП 2021-2027 г.

Земеделската група от Триморския регион се обяви против предложената схема за таван на директната подкрепа в ОСП 2021-2027 г.

НАЗ подписа общ документ за засилване на сътрудничеството при отстояване на общите интереси на фермерите

4-5 юли 2018 г., Вилнюс. 

Групата на земеделските камари и организации от Централна и Източна Европа (регион „Три морета“) показа единомислие по проектопредложенията на Европейската комисия относно новата ОСП. Това стана ясно по време на регулярната среща на общността, който се проведе във Вилнюс. В двудневния форум в столицата на Литва представители на НАЗ бяха Костадин Костадинов, председател на УС, и Ася Гочева, и. д. изп. директор. В срещата участваха също Тасос Ханиотис (директор на дирекция „Стратегии, опростяване и анализ на политики“, ГД АГРИ на ЕК), Андреас Станчикас (председател на Комисията по въпросите на селските райони на Парламента на Литва) и Гедрюс Сурплис (министър на земеделието на Литва).

Предложената от ЕК реформа на ОСП бе представена от Тасос Ханиотис с основните й акценти. Предмет на коментар бяха чувствителните за земеделците направления като мерките за околната среда, таваните и сближаването на директните плащания. Според Комисията земеделските практики трябва да се променят с цел намаляване на вредното въздействие върху околната среда и подобряване на икономическия резултат, а това може да се постигне чрез съвременните технологии. Вариращите стойности на разходните производствени показатели за труд и за ползване на земя в отделните държави членки са отчетени от Комисията при сближаването на ставките на директните плащания. Проектираната система за таван на директната подкрепа е съобразена с наеманата работна сила и с поставените икономически, екологични и социални цели на ОСП.

„Цената на труда и земята не може да се счита за аргумент за ниските нива на директните плащания в балтийските страни“, заяви Андреас Станчикас, като изнесе данни за изменението на средната цена на земеделската земя в Литва – 100 евро през 1990 г. и 2000 евро през 2017 г.

Министър Сурплис посочи, че в официалната си позиция правителството на Литва настоява за равнопоставени условия между фермерите от държавите членки и изразява несъгласие с разчетите, според които страната се очаква да постигне 80 % от средното плащане на хектар за ЕС едва през 2027 г.

Земеделските камари и организации подложиха на критика проектобюджета и рамката на ОСП 2021-2027 г., обявени от ЕК. Изявленията на отделните страни бяха концентрирани върху запазването на настоящото финансово измерение на бюджета на Съюза, постигането на реално изравняване на нивата на директните плащания и неприемливостта на тавана на плащанията, който бе определен като крайно радикален.

В допълнение към категоричната си позиция по горните аспекти, НАЗ изказа и своята загриженост за потенциално продължение на спада в конкурентоспособността на българските фермери вследствие на предложената редукция в бюджета по Първи стълб за страната. Асоциацията подчерта противоречивия характер на насърчаването на благоприятни за околната среда практики, произтичащ от налагането на праг на подпомагането по директните схеми. Нарастването на административната тежест за земеделците при прилагането на стратегическите планове и неизяснената концепция за опростяването на ОСП също бяха отбелязани като проблемни моменти в новото законодателство.

В заключителната част на конференцията групата дискутира пазарната конюнктура и прогнозата за тазгодишната реколта. Обезпокоителни намаления в добивите от зърнени и маслодайни култури се очакват в страните от Централна и Източна Европа в резултат на неблагоприятни агроклиматични условия.

Източник: Grain.bg