На 28 юни изтича срокът за попълване на въпросника „ОСП след 2020 – Изборът на България“

На 28 юни изтича срокът за попълване на въпросника „ОСП след 2020 – Изборът на България“

В разгара на дебатите за бъдещето на Общата селскостопанска политика в Европа, страната ни за първи път подхожда наистина „по европейски“, подлагайки тази сериозна тема на обществено обсъждане. По този начин всички заинтересовани страни имат възможност да изкажат своето мнение, а независими експерти ще обобщят и анализират резултатите, така че те също да бъдат публични и да послужат като основа на националната позиция, която страната ни ще представи пред ЕС.

Въпросите във въпросника са разделени в 5 направления:
1. Структура на ОСП след 2020 г.
2. Първи стълб (Директни плащания)
3. Втори стълб (Развитие на селските райони)
4. Пазарни мерки
5. Отворени въпроси и опростяване

Всеки попълващ може да отговори както на всички въпроси, така и само на тези, по които се чувства компетентен и/или има мнение. Въпросите са подбрани така че да обобщават основни моменти от Общата селскостопанска политика и са поднесени по максимално ясен и достъпен за всички начин.

Инициативата за въпросника и серията от дебати „ОСП след 2020 – Изборът на България“ е на Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро. По време на първия дебат в Пловдив на 18 май т.г. Австрия, Холандия, Италия и Естония представиха вече подготвените си национални позиции за бъдещето на ОСП. Това направи и най-голямата земеделска неправителствена организация в ЕС – Копа-Коджека

Предстои втори дебат, който ще се проведе в София на 21 септември 2017 г. и по време на който ще бъдат представени и резултатите от отговорите на въпросника. Участие в дебата ще вземе и едно от най-емблематичните имена, когато става дума за европейската земеделска политика – анализаторът Алън Матюс.

Попълнете въпросника за ОСП след 2020 г.! Всяко мнение е от значение!
Серията дебати „ОСП СЛЕД 2020 – ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИЯ“ се организира от Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро с участието на най-голямата земеделска организация в ЕС, Copa-Cogeca.