На 7 юли в Брюксел ще се проведе конференция посветена на бъдещето на ОСП

На 7 юли в Брюксел ще се проведе конференция посветена на бъдещето на ОСП

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган проведе публична консултация относно бъдещето на Oбщата селскостопанска политика (ОСП) в периода 02 февруари – 02 май 2017 година.

Тримесечната консултация позволи на участниците да споделят своите виждания относно предизвикателствата, пред които е изправен селскостопанският сектор в ЕС, неговите селски райони и обществото като цяло. Тази консултация показва също така, как една по-опростена и по-модерна ОСП потенциално може да бъде използвана за решение на всички техни проблеми.

Конференцията „The CAP: Have your say“, която ще се проведе на 07 07 2017 г. в Брюксел е възможност да се направи преглед на резултатите от консултацията и да се види как те съответстват на научните доказателства.

Резултатите от консултацията и нейния анализ ще бъдат включени в Комюнике относно модернизирането и опростяването на ОСП, което ще бъде публикувано от Европейската комисия по-късно през 2017 г. В това комюнике ще бъдат анализирани различните варианти за развитие на политиката.

Източник: https://ec.europa.eu