Немските фермери – недоволни от ОСП

Немските фермери – недоволни от ОСП

Производителите търсят по-голяма подкрепа за екологичните действия

По-голямата част от германските земеделски производители са недоволни от настоящата Обща селскостопанска политика на ЕС, като почти половината от тях подкрепят премахването на  директните плащания, установи ново проучване, проведено от изследователския институт Forsa от името на природозащитната НПО Naturschutzbund Deutschland (NABU). Над две трети от анкетираните (68%) са недоволни от настоящата система на субсидиране.

За бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) 91% от респондентите са отговорили, че искат по-голяма подкрепа за животновъдството, а 81% подчертават значението на селскостопанското производство с високи екологични стандарти. Конкурентоспособността на световния пазар (63%) и производството с ниски разходи (43%) са цитирани по-рядко като ключови приоритети.

Освен това, почти половината от земеделските стопани в страната (44%) посочват, че биха подкрепили премахването на преките плащания до 2030 г., при условие че се предоставят повече средства за екологични действия и опазване на природата. За сметка на това, 39% от земеделските производители твърдят, че подкрепят постоянна премия за площ с по-ниска ставка при ниски изисквания за природата и хуманното отношение към животните. По-голямата част от изследваните производители (87%) твърдят, че могат да си представят прилагането на повече агро-екологични мерки, въпреки че 68% заявяват, че това ще изисква подходящо финансиране.

„Много фермери са недоволни от настоящата селскостопанска политика, със система, която възнаграждава собствеността на земята, принуждава бизнеса да върши все повече и повече работа и поставя природата под натиск“, коментира Федералният управляващ директор на NABU, Лейл Милър. „Мнозинството е отворено за промяна в курса: те искат селскостопанска политика, която им предлага справедливи цени и стимули за работа по по-екологичен начин“, добави той.

NABU публикува резултатите от проучването точно преди министрите на селското стопанство да се срещнат в Съвета на 15 април, за да обсъдят бъдещата „зелена архитектура“ на ОСП. По време на срещата редица делегации поискаха да се премахнат някои от основните екологични условия, които земеделските производители трябва да спазват, за да получат средства от ОСП след 2020 г.

Въпреки това Германия подкрепи предвиденото разпределение на най-малко 30% от бюджета за развитие на селските райони (Втори стълб) за доброволни агроекологични и климатични мерки, което би възнаградило земеделските стопани за извършването на „тъмнозелени“ многогодишни действия като например преминаване към биологичното земеделие.

 

Източник: Agra Europe