Позициите на Франция, Полша, Ирландия и Испания – представени в София по време на втория дебат „ОСП след 2020 – Изборът на България“

Позициите на Франция, Полша, Ирландия и Испания – представени в София по време на втория дебат „ОСП след 2020 – Изборът на България“

BCAP 2020: Франция залага на животновъдството, агроекологията и младите фермери

Развитието на животновъдството, агроекологията и решаването на проблемите на младите фермери са сред основните приоритети за Франция , свързани с бъдещето на ОСП. Те бяха представени по време на конференцията „ОСП и България след 2020 г.” от Фредерик Мишел от френското министерство на земеделието. Франция разглежда земеделието като стратегически сектор, който осигурява 19% от селскостопанската продукция на ЕС, носи оборот от 75 млрд. евро и осигурява 1,5 млн. работни места. 82% от територията на страната се използва за земеделие.

Френската политика в сектора е насочена към развитие на семейното земеделие, без да се търси конфронтация с едрите производители на аграрна продукция. Страната според него се нуждае от още повече иновации в сектора, тъй като на ферма се пада средно по 1,5 души. „Ние не искаме промяна на ОСП на всеки 7 години”, заяви той, като припомни, че промяната в зелените плащания през 2013 година не се е оказала успешна за страната му особено в сферата на водата и климата. Френските предложения относно бъдещата конфигурация на ОСП са свързани с растеж на сектора и увеличаване на заетите в него, както за преосмисляне на плащанията обвързани с производството. Страната е за запазване на финансовите инструменти за регулиране на пазарите. В момента във Франция е подета инициатива за участие на цялото гражданско общество в дискусията за бъдещето на европейската политика в земеделския сектор.

 

BCAP 2020 Полша: С новата ОСП трябва да решим, искаме ли храната ни да идва от европейските фермери

С новата ОСП трябва да се реши, дали искаме храната ни да идва от европейските фермери. Това е един от основните акценти в полската позиция по бъдещето на ОСП, представена от Патрисия Вилинска на конференцията „ОСП и България след 2020 г.” в София. ОСП според нея трябва да се разглежда като централна за Европейския съюз, защото освен от друго, имаме нужда най-вече от храна, и да се отчитат всички фактори като климат и екология, които ще оказват влияние на бюджета в бъдеще. Според нея ЕС трябва да гледа по-сериозно на търговските споразумения с трети страни, а ОСП да е фактор, който да допринася за стабилността на фермерите. Страната и според Вилинска не е готова за драстични промени в общата селскостопанска политика, тъй като цената им е твърде висока.

Полските фермери са за запазване на основните фундаменти на политиката в сектора, но са отворени и за нови неща. Те искат стабилност на сектора и програми за развитие на отделните райони. За тях е важно да има по-стабилна политика в условия на кризи на пазара, а земеделските производители трябва да са силната страна по цялата търговска верига, и да съумяват сами да се справят . В Полша има около 7 хил. малки ферми, които се нуждаят най-вече от подкрепа при реализиране на продукцията на пазарите. Тя е за модернизиране на директните плащания които се считат за стратегически, промени във втория стълб на финансиране и иновациите. Страните членки на ЕС трябва да дискутират още около мястото на финансовите инструменти в ОСП, като Вилинска призова ЕС да включи в нея мерки полезни за всички, а не само за две-три страни.

 

BCAP 2020: Ирландия залага на стабилни пазари и доходи за фермерите

За Ирландия развитието на ОСП в бъдеще е свързано с британското излизане от Общността, и това кой сценарий ще избере Лондон-по-мекия или по-твърдия. Ключови за страната в бъдеще ще е са осигуряването на стабилни доходи и пазари за фермерите. Това заяви по време на конференцията „ОСП и България след 2020 г.” Брефни Карпентър. Според него Брекзит ще има ефект не само върху структурата на ОСП, но и заплашва местните фермери. 40% от селскостопанската продукция на Ирландия се изнася за Великобритания, а страната рискува да загуби важен пазар за говеждо месо, за който годишно изнася 220 хил. тона . Заетостта е сред важните аспекти за страната, тъй като в земеделския сектор работят 35 млн. души.

 

BCAP 2020 Испания : Жизнеспособно земеделие и пластичност на пазарите за фермерите

Испанската позиция по отношение на ОСП по време на конференцията „ОСП и България след 2020 г” представи Хосе Бакеро от земеделското министерство на страната. Според него е важно бъдещата европейска политика в сектора да осигурява жизнеспособно земеделие и пластичност на пазарите. Фермерите трябва да са основните играчи, като трябва да се вземат предвид интересите и на потребителите. Страната е за запазване на директните плащания, и за отчитане на климатичното разнообразие при конструиране на отделните програми за развитие на селските райони.

По мнението на Бакеро трябва да се засили ролята на фермерите по търговската верига. Кардинални промени в ОСП предвид ситуацията в ЕС и предстоящия Брекзит според него е невъзможна преди 2023 година. Необходимо е вграждане на финансовите инструменти в ОСП, като всички политики трябва да са насочени към добавяне на по-висока стойност на аграрната продукция. Фермерите трябва според него да адаптират производството си към новите условия след 2020 година. Според него може да се стигне до зелена революция в бъдеще но ОСП трябва да стане по-силна, а не да се отслабва.

 

Автор: Мартин Иванов

Източник: Nivabg.com – медиен партньор на инициативата „ОСП след 2020 – Изборът на България“