Пресконференция за официалното представяне на анализа „10 години ОСП в България – постига ли целите си Общата селскостопанска политика на ЕС?“

Пресконференция за официалното представяне на анализа „10 години ОСП в България – постига ли целите си Общата селскостопанска политика на ЕС?“

Официалното представяне на анализа „10 години ОСП в България – постига ли целите си Общата селскостопанска политика на ЕС?“, ще бъде направено от екипа на ИнтелиАгро  на 7 юни 2017 г. (сряда) от 11:00 часа в Национален Пресклуб на БТА.

Темата за Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) днес е особено актуална. В целия Европейски съюз дебатите са в разгара си. И у нас в момента се провежда широко публично обсъждане, резултатите от което би следвало да залегнат в националната позиция, която страната ни ще представи пред отговорните европейски институции.

ОСП балансира сложни отношения – производителност, доходи, цени, стабилност на пазара и снабдяването. Вече 10 години най-старата европейска политика, която разпределя огромна част от европейския бюджет (над 40% и над 400 млрд. евро за периода 2007 – 2014 г.), се прилага и в България. Дали обаче инструментите, с които я приламе са удачни? Какви са резултатите и постигаме ли целите, поставени пред ОСП като цяло? Може ли европейската политика да работи добре, ако нямаме българска?

На тези и на още много други въпроси ще отговорим открито, честно и обективно – на база на това, което показват числата, на база на тенденциите и икономическите закономерности.

За допълнителни разяснения и коментари можете да се обръщате към Николай Вълканов на тел. 0898 833 4700 или на office@inteliagro.bg .