Холандия представя визията си до 2030 г. за опазване на биологичното разнообразие в селското стопанство

Холандия представя визията си до 2030 г. за опазване на биологичното разнообразие в селското стопанство

Холандското правителство стартира нова визия за селското стопанство на страната, която дава приоритет на защитата на природните ресурси и намаляването на въздействието на сектора върху околната среда. Новата визия за растителна защита от 2030 г. се основава на два принципа: новаторско растениевъдство и прецизно земеделие, които са горещи теми за бъдещето на селското стопанство в ЕС. „Пестицидите са важни за осигуряването на добра, висококачествена продукция. Сегашната зависимост от пестициди е такава, че се нуждаем от радикален обрат – също така да намалим въздействието върху околната среда, ” посочи министърът на земеделието Карола Шутен. Министърът каза още, че визията представлява „промяна на парадигмата“. С наличието на по-устойчиви растения и методи на отглеждане, необходимостта да се използват пестициди ще бъде по-малка, обясни тя. „А там, където пестицидите остават необходими, тяхната употреба трябва да бъде„ интелигентна ”, за да се сведат до минимум екологичните емисии и да се осигури производството на култури с почти никакви остатъци“, добави тя. Според холандския план растенията ще бъдат по-добре защитени от вредители и болести, с минимално използване на пестициди. „Целта му е да опази природата и биоразнообразието, здравословните видове и ясната икономическа перспектива за земеделските производители“, се казва в изявление на холандското министерство.

Развъждане на „естествени врагове“

За да се намали зависимостта от пестициди, укрепването на естествените защити на растенията трябва да бъде в основата на визията, заявиха от холандското правителство. Чрез растениевъдството растенията ще станат по-устойчиви на болести и вредители, се казва още в съобщението. „Една добра, здрава почва, която осигурява достатъчно хранителни вещества на растението, също допринася за устойчивостта. Когато е възможно, производителите трябва да използват естествени врагове, като ги използват активно – както при отглеждането на зеленчуци в оранжерии – или чрез използване и укрепване на природните ресурси в непосредствена близост,” казаха от министерството.Терминът нови техники за размножаване на растения (NPBTs) описва научни методи за генното инженерство на растенията за подобряване на естествените характеристики като толерантност към суша и устойчивост на вредители.Дискусията относно NPBT зае централно място в Брюксел, тъй като през юли 2018 г. Европейският съд постанови, че организмите, получени чрез мутагенеза, са генетично модифицирани организми и по принцип трябва да попадат под директивата за ГМО.Агро-хранителната индустрия оспорва класификацията на ГМО, като казва, че растенията, получени чрез тези техники, биха могли да се появят естествено или чрез конвенционални техники за кръстосване, които имитират естествените процеси.За опонентите, NPBTs са просто още един опит за продажба на ГМО през задната врата на европейските фермери, които едновременно ще загубят правото си да използват собствените си семена. Техният аргумент е, че всички тези техники трябва да попаднат в строгия процес на одобрение на ГМО в ЕС.В неотдавнашно интервю за EURACTIV.com комисарят на ЕС по здравеопазването Витенис Андрюкайтис каза, че тези нови методи изискват нов регламент, тъй като те нямат нищо общо с ГМО, като се има предвид, че в растението не се добавя чужда ДНК.

Прецизно земеделие

Друг елемент от холандския план е въвеждането на прецизни земеделски практики като начин за смекчаване на изменението на климата чрез намаляване на употребата на пестициди. Холандското министерство заяви, че прецизното земеделие помага за по-добро наблюдение на културите и почвата и осигурява ранно предупреждение в случай на риск. „След това пестицидите могат да бъдат използвани целево. Там, където са необходими пестициди, се предпочитат сортове с нисък риск, а нови техники са необходими, за да се сведат до минимум емисиите в околната среда, ”посочват още от холандското земеделско министерство. Новият модел на изпълнение на ОСП след 2020 г. предоставя на държавите-членки на ЕС гъвкавост да изработят своите собствени стратегически планове на ОСП, напълно адаптирани към различните им местни нужди.

В интервю за EURACTIV Румъния през септември 2018 г. еврокомисарят по земеделие Фил Хоган ясно посочи, че отсега нататък държавите-членки ще трябва да ускорят въвеждането на иновации в селското стопанство. „Бюджетът за прецизно селско стопанство зависи от нуждите и точните бюджетни средства в рамките на общия пакет от ОСП, който държавите-членки ще получат“, каза Хоган. „Опитът на сегашната ОСП, прилаган в 28 държави-членки на различни климатични условия, методи на производство и традиции, показва, че Брюксел вече не може да определя какво трябва да се прави във всяка държава-членка“, каза още ирландският политик.

 

Източник: Еuractiv.com