Архив – 18 Май 2017г. – Пловдив
Гранд Хотел Пловдив (Новотел)

Програма

ПАНЕЛ 1

ПРЕДИЗИКАТЕЛСТВАТА ПРЕДИ И СЕГА

09:00 – 10:00

Регистрация

10:00 – 10:30

Откриване – Светлана Боянова
Институт за агростратегии и иновации, България

Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите, България

Лиляна Павлова

Министър за българското председателство на Съвета на ЕС 2018

10:30 – 10:50

Николай Вълканов

“10 години ОСП в България – преглед“ ИнтелиАгро, България

10.50 – 11.10

Бойко Благоев

Ръководител „Информация и комуникация“ към Постоянното представителство на ЕК в България

11:10 – 11:20

Маркус Хопфнер

Федерално Министерство на земеделието, горите, околната среда и управление на водите на Република Австрия

11:20 – 11:30

Олави Петрон

Министерство на селскостопанската политика на Република Естония

11:30 – 11:40

Франческо Тропеа

Министерство на политиките по земеделие,храни и гори на Италия

11:40 – 11:50

Тугумир Майдък

Министерство на земеделието на Република Хърватска

11:50 – 12:00

Франс Фрухоп

Министерство на икономиката на Кралство Нидерландия

12:00 – 12:10

Кратка сесия „Въпроси и отговори“

12:10 – 13:00

ОБЯД

ПАНЕЛ 2

БЪДЕЩЕТО Е ТУК – ОСП СЛЕД 2020

13:00 – 13:20

Кристофор Павлов

Макро анализ на селското стопанство в България –
главен икономист, УниКредит Булбанк

13:20 – 13:40

София Бьорнсон

„Възможности и предизвикателства пред европейските фермери след 2020 г.“ Copa-Cogeca

13:40 – 15:10

Отворена дискусия по основни моменти от ОСП с участието на браншови организации, български и чуждестранни официални гости и експерти

Участници

Lilyana Pavlova

Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
Мarkus Hopfner

Маркус Хопфнер

Федерално Министерство на земеделието, горите, околната среда и управление на водите на Република Австрия.
Sofia Bjornsson

София Бьорнсон

Copa-Cogeca
Tugomir Majdak

Тугумир Майдък

Министерството на земеделието на Република Хърватска
Francesco Tropea

Франческо Тропеа

Министерството на политиките по земеделие, храни и гори на Италия
Olavi Petron

Олави Петрон

Министерството на селскостопанската политика на Република Естония
Netherlands Flag

Франс Фрухоп

Министерство на икономиката на Кралство Нидерландия

Абонирай се за известия

Място на събитие

ПЛОВДИВ, 18 МАЙ – Гранд Хотел Пловдив (Новотел) от 10.00 часа

www.bcap.bg / info@bcap.bg / +359888462126