Европейска сметна палата Tag

Използването на новите технологии за получаване на повърхностни изображения за целите на мониторинга на земеделието следва да се засили, според одиторите на ЕС   Европейската комисия насърчава използването на новите технологии за получаване на повърхностни изображения при мониторинга на земеделието, но все още съществуват редица предизвикателства за...